Info over de windverwachting

Er worden verwachtingen gemaakt voor de kustzone en het gebied verder op zee. De kustzone omvat het gebied tot een 5-tal km in zee. Vanaf deze grens tot aan de Westhinder (een 30-tal km in zee vanaf Nieuwpoort), wordt als "zee" beschouwd. Het gebied ten noorden van de Westhinder ligt in principe buiten de voorspellingszone van het OMS.

Windverwachtingen

Windrichting: in streken (16 sectoren van 22.5 graden).
Windkracht: in Beaufort
Piekkracht: in Beaufort
Windbuien: in Beaufort

De onder windbuien aangegeven waarde heeft betrekking op plaatselijk en zeer tijdelijk verwachte windvlagen die bij onstabiel weer vaak sterk
afwijken van het gemiddelde en van de overheersende rukwinden.