Oceanografisch Meteorologisch Instituut

Het Oceanografisch Meteorologisch Station (OMS) in Oostende maakt deel uit van de Vlaamse Hydrografie, op haar beurt een onderdeel van de afdeling Kust van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust van de Vlaamse Overheid.

Het OMS houdt zeven dagen op zeven het weer en het getij aan onze kust en de vaargeulen naar de Westerschelde en kusthavens nauwgezet in het oog. Voor de bemanning van het OMS doet de afdeling Kust een beroep op een team van zeven gespecialiseerde mariene meteorologen van het KMI. Zij beschikken in de weerkamer in Oostende over alle actuele waarnemingen van het Meetnet Vlaamse Banken en over de resultaten van specifieke numerieke verwachtingsmodellen voor getij en golven. Ze maken voorts gebruik van alle mogelijke meteorologische informatie: synoptische waarnemingen, satelliet- en radarbeelden, atmosferische peilingen, uitvoer van regionale en globale weermodellen,…

De mariene meteorologen interpreteren al deze informatie en verwerken ze tot een gespecialiseerd kustweerbericht, met verwachtingen voor getij, golven, wind en zichtbaarheid op zee. De weerberichten zijn in de eerste plaats bedoeld voor professionele gebruikers van de vaargeulen voor de Vlaamse kust (scheepvaart, loodsdiensten, baggeraars, aannemers,…), maar zijn ook nuttig voor bijvoorbeeld watersporters, de horeca-sector en uiteraard voor vakantiegangers en dagjestoeristen. Daarom zijn de weerberichten in professionele en vereenvoudigde vorm vrij te raadplegen op deze website.

Het OMS maakt windverwachtingen voor de locaties Zeebrugge, Wandelaar en Westhinder en golfverwachtingen voor de locaties Oostende, Bol van Heist, Scheur Wielingen, Kwintebank en Westhinder.

De locaties Zeebrugge, Oostende, Bol van Heist en Scheur Wielingen liggen in de zogenaamde “kustzone”, een gebied dat zich uitstrekt van het strand tot vijf kilometer in zee. De Wandelaar ligt in de overgangszone tussen de kust en de volle zee, ongeveer 5 kilometer voor de kust van Blankenberge. De twee andere locaties liggen in zee: de Kwintebank ongeveer 10 kilometer en de Westhinder ongeveer 30 kilometer voor de kust van Nieuwpoort.

Voor het opmaken van de verwachtingen voor waterstand en van golfhoogtes en golfperioden, beschikt het OMS over de resultaten van een aantal hydrodynamische modellen. Deze hydrodynamische modellen worden zelf gevoed met meteorologische wind- en luchtdrukverwachtingen, tot 72 uur vooruit.

Een eerste reeks waterstand- en golfverwachtingen worden aangeleverd door de Operationele Directie Natuurlijk Milieu (OD Natuur, vormer BMM) van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), waar MDK een samenwerkingsovereenkomst heeft mee afgesloten.De resultaten van volgende modellen worden 2 maal per dag door de OD Natuur aangeleverd:

Een tweede reeks modellen worden gedraaid op het waterbouwkundig laboratorium. Daar draait een modellentrein, tevens een kopie van het nederlandse operationele voorspellingssysteem.
De modellentrein is een reeks van modellen (5) die na elkaar draaien waarbij het ene model de randvoorwaarden voor het volgend model aanlevert.
Dagelijks genereert dit systeem waterstandsvoorspellingen in de Noordzee en het tijgebied van de Schelde.

Dit systeem is gekoppeld met het hic voorspellingssysteem om voorspelde afvoeren aan de opwaartse delen van het tijgebied op te leggen.
Als randvoorwaarden worden astronomische, Hirlam en ECMWF voorspellingen gebruikt. De resultaten worden 4x per dag aangeleverd.