Info over de wind- en golfverwachting

Er worden verwachtingen gemaakt voor de kustzone en het gebied verder op zee. De kustzone omvat het gebied tot een 5-tal km in zee. Vanaf deze grens tot aan de Westhinder (een 30-tal km in zee vanaf Nieuwpoort), wordt als "zee" beschouwd. Het gebied ten noorden van de Westhinder ligt in principe buiten de voorspellingszone van het OMS.

Windverwachtingen

Windrichting: in streken (16 sectoren van 22.5 graden).
Windkracht: in Beaufort
Piekkracht: in Beaufort
Windbuien: in Beaufort

De onder windbuien aangegeven waarde heeft betrekking op plaatselijk en zeer tijdelijk verwachte windvlagen die bij onstabiel weer vaak sterk
afwijken van het gemiddelde en van de overheersende rukwinden.

Golfverwachtingen