Info over golfverwachting

Er worden verwachtingen gemaakt voor de kustzone en het gebied verder op zee. De kustzone omvat het gebied tot een 5-tal km in zee. Vanaf deze grens tot aan de Westhinder (een 30-tal km in zee vanaf Nieuwpoort), wordt als "zee" beschouwd. Het gebied ten noorden van de Westhinder ligt in principe buiten de voorspellingszone van het OMS.

Golfverwachtingen